Slutrapport projekt radiokanalen- vegetation, vegetationens inverkan på radiovågutbredning

Författare:

 • Waern Åsa
 • Eriksson Gunnar
 • Lundborg Bengt
 • Holm Peter
 • Löfsved Elisabeth

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0708--SE

Sidor: 29

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • vågutbredning
 • paraboliska ekvationer
 • vegetation
 • wave propagation
 • parabolic equations
 • vegetation

Sammanfattning

Under åren 2000 - 2002 har försvarsmaktsprojektet Radiokanalen - Vegetation studerat vegetationens inverkan på radiovågutbredning. Denna rapport summerar projektet och ger en enkel beskrivning av den beräkningsmodell baserad på parabolisk ekvationsteknik som utvecklats. Som avslutning redovisas ett par beräkningsexempel med vår PE-modell samt idéer för fortsatt verksamhet inom området.