Webbaserade HLA-federationer och simuleringar - metoder och möjligheter

Författare:

 • Moradi Farshad
 • Eklöf Martin
 • Ulriksson Jenny

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0739--SE

Sidor: 67

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Webbaserad simulering
 • Distribuerad Simulering (DS)
 • High Level Arkitecture (HLA)
 • Peer-to-Peer (P2P)
 • JXTA
 • Web-based simulation
 • Distributed Simulation (DS)
 • High Level Arkitecture (HLA)
 • Peer-to-Peer (P2P)
 • JXTA

Sammanfattning

Den explosionsartade utvecklingen inom webbteknologin och Internet å ena sidan och utvecklingen inom närliggande teknologier å andra sidan har skapat nya möjligheter för många discipliner. Modellering och simulering (M&S) är inget undantag. Webbteknologin kan bl. a. erbjuda nya möjligheter för att utveckla, distribuera och exekvera simuleringsmodeller. Den här rapporten redovisar resultatet av ett arbete inom området webbaserad modellering och simulering. Projektet, "Webbaserade HLA-federationer och simuleringar", bedrevs under åren 2001 och 2002 på uppdrag av försvarsmakten med målet att undersöka och studera området och identifiera möjligheter som detta kan erbjuda FM. Projektet var under första året framförallt inriktat på kopplingen mellan webbteknologin och HLA-federationer samt webbteknologin och befintliga simuleringar. Arbetet under 2002 var fokuserat på komponentbaserad modellutveckling, effektivt utnyttjande av nätverksresurser via Peer-to-Peer- (P2P-) teknologi och kollaborativ modellutveckling och -exekvering. Våra slutsatser från arbetet bekräftar våra preliminära antaganden om fördelarna med kopplingen mellan webb och HLA-federationer och simuleringar. Vi tror att området har stor potential och att webbaserade simuleringar skulle kunna ha en central roll i framtida nätverksbaserade försvarssystem.