Analys av Air Mobility. Kapacitetsberäkningar för strategisk flygtransport och lufttankning

Författare:

 • Wickberg Peter
 • Eriksson Tomas

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0741--SE

Sidor: 92

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • air mobility
 • strategisk flygtransport
 • lufttankning
 • logistik
 • kapacitetsberäkning
 • kostnadseffektivitet
 • studiemetodik
 • modellering
 • optimering
 • simulering
 • strategic airlift
 • air transport
 • air-to-air refuelling
 • air refuelling
 • logistics
 • capacity
 • cost efficiency
 • study methodology
 • modelling
 • optimization
 • simulation
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Begreppet air mobility består av flygtransport, luftankning och stödverksamhet. Rapportens tyngdpunkt ligger på flygtransport. Analyser och modeller av flygtransport måste ta hänsyn till flygplanen med besättningar, laster, flygfält och flygrutter, samt stödjande markresurser. Syfte kan vara att stödja försvarsplanering och studieverksamhet, operativ planering eller krisplanering. Fokus i detta fall är på studieverksamhet för framtida materielanskaffning på air mobility-området. Kapacitetsberäkning kan utföras med optimeringsmodeller, simuleringsmodeller eller beräkningsverktyg. Fem konkreta exempel har granskats: de amerikanska modellerna NRMO, ADANS och ACE samt studier genomförda av EU och FMV. För svensk del rekommenderas i detta fall att ett beräkningsverktyg används, eftersom de är relativt enkla att använda och ger en tillräckligt god noggrannhet. En Exelbaserad modell i enlighet med rekommendationen finns också implementerad i form av Transportflygkalkyl - TPK. Modellen finns bifogad rapporten på CD-ROM. Inom området Luftankning redovisas kunskapsinventering, förslag på beräkningsmetod och en jämförelse med plattformar baserade på militära transportflygplan och civila trafikflygplan, byggd på kapacitet och kostnadseffektivitet.