Effects of radicals on initiations of detonations in a pulse detonation engine

Författare:

 • Tegner Jon

Publiceringsdatum: 2002-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0759--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Pulsdetonationsmotorn
 • detonation
 • deflagration
 • transition
 • initiering
 • kemisk kinetik
 • radikaler
 • pulse detonation engine
 • detonation
 • deflagration
 • transition
 • initiation
 • chemical kinetics
 • radicals

Sammanfattning

För att öka förståelsen av initiering av detonationer i pulsdetonationsmotorer används numeriska beräkningar. Det visas att de heta gaserna som finns kvar i brännkammaren efter en puls har stor betydelse när detonationen i den följande pulsen ska initieras. Simuleringar där både direkta initieringar och övergångar från deflagrationer studeras visar att sannolikheten för att en detonation ska bildas ökar dramatiskt om heta avgaser blandas med bränslegaserna innan antändningen sker. Det visas vidare att det inte är avgasernas höga temperatur, utan de små mängder radikaler som finns kvar som är ansvariga för denna effekt. Slutligen visas - genom en tvådimensionell simulering där en hel cykel studeras - att de små mängder radikaler som finns kvar i brännkammaren i slutet av cykeln är tillräckliga för att förklara den stora skillnaden i initieringsenergi mellan en motor som opererar i flerpulsmod och experiment där endast en puls studeras (och där inga avgaser finns i blandningen från början).