Reluctant Rapprochement: Russia and the Baltic States in the Context of NATO and EU Enlargements

Författare:

 • Oldberg Ingmar

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0808--SE

Sidor: 82

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • NATO
 • EU
 • utvidgning
 • Kaliningrad
 • Polen
 • utrikespolitik
 • ekonomi
 • gränser
 • transit
 • minoriteter
 • energi
 • Russia
 • Estonia
 • Latvia
 • Lithuania
 • enlargement
 • Poland
 • foreign policy
 • economy
 • energy
 • borders
 • transit
 • minorities
 • Försvarsanalys

Sammanfattning

Under 1990-talet motsatte sig Ryssland de baltiska staternas strävan efter Nato-medlemskap genom militära hot, politisk utpressning och ekonomiska påtryckningar, men då detta misslyckades, accepterade man motvilligt anslutningen. De förbättrade relationerna med USA och Europa efter den 11 september 2001 som bl a resulterade i det nya Nato-Rysslandsområdet, räddade Rysslands prestige och öppnade nya möjligheter för Putins utrikespolitik. Ryssland försökte länge använda Estlands och Lettlands gränsändringskrav och minoritetsproblem som medel att diskvalisera dem för medlemskap i Nato och EU, men detta fungerade inte heller, därför att staterna gav upp sina gränskrav och modifierade sin minoritetspolitik, vilket faktiskt låg i Rysslands eget intresse. Beträffande ekonomiska relationer, bemötte baltstaterna Rysslands ekonomiska påstötningar med att omorientera sin handel västerut och söka EU-medlemskap. Men Ryssland vände sig inte mot utan rekommenderade faktiskt baltiskt EU-medlemskap som alternativ till Nato-medlemskap. Efter finanskrisen i augusti 1998, då ekonomisk återhämtning fick högsta prioritet i utrikespolitiken, intensifierades också Rysslands egna ekonomiska samarbete med EU, särskilt på energiområdet. EU-utvidgningen medförde även problem för Ryssland, t ex. i fråga om transit genom Litauen till Kaliningrad, men denna fråga löstes genom en kompromiss innan baltstaterna inbjöds att bli medlemmar i EU i december 2002. De rysk-baltiska relationerna har således utvecklats från ömsesidigt fjärmande i början av 1990-talet till motvilligt närmande inom ramen för den alleuropeiska integrationen, och ekonomiska intressen har blivit viktigast.