Investigation of the electromagnetic field distribution in an undermoded reverberation chamber

Författare:

 • Broström Elin

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0823--SE

Sidor: 63

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • modväxlande kammare
 • elektromagnetiska fält
 • fördelningsfunktion
 • sannolikhetsfunktion
 • högeffektpulsad mikrovågsstrålning
 • reverbation chamber
 • electromagnetic field
 • cumulative distribution function
 • probability density function
 • high power microwaves

Sammanfattning

Elektromagnetisk strålning med hög intensitet kan störa och till och med förstöra elektronisk utrustning. Det elektromagnetiska hotet kan vara medvetet, t.ex. högeffektpulsad mikrovågsstrålning (HPM), eller omedvetet, t.ex. strålningen från en radarstation. I en modväxlande kammare (MVK) kan elektronisk utrustning testas mot elektromagnetiska fält. För att kunna använda kammaren krävs goda kunskaper om fältets egenskaper. Eftersom en deterministisk modell blir för komplicerad använder man statistiska modeller. Normalt används kammaren vid höga frekvenser, men det finns ett stort intresse av att kunna göra mätningar även vid lägre frekvenser. Den statistiska modell som används för höga frekvenser, X (chi) modellen, gäller inte för låga frekvenser. I detta examensarbete för civilingenjörsexamen jämförs tre nya förslag på fördelningsfunktioner med mätdata vid så låga frekvenser att X-fördelningen inte gäller. De undersökta fördelningarna är en Bessel K fördelning, en Gamma fördelning och en så kallad Compound Exponential fördelning. De nya modellerna överensstämmer bättre med mätdata än X-modellen för de undersökta frekvenserna.