SIGGE V1.0. Theory, Implementation and Verification

Författare:

  • Andersson Marlene

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0828--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • IR-signatur
  • SIGGE
  • dokumentation
  • verifiering
  • IR-signature
  • SIGGE
  • radiative heat transfer
  • documentation
  • verification

Sammanfattning

För att kunna förutsäga IR-signaturen för en flygande farkost måste värmestrålningen, i form av IR-strålning, från farkosten beräknas. Ett programpaket, SIGGE, har utvecklats för detta ändamål. Den redan existerande koden har förbättrats. Koden kan nu hantera strålning från varma gaser samt strålning från väggar med komplexa geometrier, inklusive spekulära reflektioner. Den här rapporten beskriver några nyckelekvationer och en detaljerad beskrivning av SIGGE presenteras. Koden har verifierats mot andra beräkningar med ett tillfredställande resultat.