Automatic target recognition from laser radar data. Applications to gated viewing and airborne 3D laser radar

Författare:

  • Andersson Pierre

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0829--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • laserradar
  • grindad avbildning
  • måligenkänning
  • laser radar
  • gated viewing
  • target recognition

Sammanfattning

Ett laserbaserat försökssystem för grindad avbildning är under utveckling vid FOI. Ett möjligt tillämpningsområde för tekniken är automatisk måligenkänning på långa avstånd. I denna rapport behandlas implementeringen av en möjlig igenkänningsalgoritm, baserad på jämförelser av målegenskaper i en, två och tre dimensioner (1D, 2D och 3D). Arbetet behandlar en strategi för uppbyggnad av tredimensionella objekt från grindade bildsekvenser och även syntes av 3D-objekt till ett kandidatbibliotek. Arbetet omfattar också ett grovsorteringstest baserat på endimensionella projektioner samt noggrannare tester baserade på matchning av avstånds- och silhuettbilder. Algoritmen har testats på autentiska grindade bildsekvenser. Robusthetstester har också utförts med hjälp av syntetiska objekt. Huvuddragen i en första ansats till automatisk måligenkänning från en luftburen skannande 3D-laserradar summeras också kort. Slutligen implementeras och testas en metod för anpassning av tredimensionella triangulerade ytor till data från 3D-laserradar. Den implementerade metoden ger acceptabla resultat, men beräkningstiden är lång. En av metodens beståndsdelar är en funktion för ytjämförelser, som visar sig ha ett tillämpningsområde inom måligenkänning från luftburen 3D-laserradar.