Målbeskrivning av attackrobot 03 1.0 för AVAL

Författare:

 • Amiree Rafiz Ahmed

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0864--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Målbeskrivning
 • bekämpning
 • utslagssannolikhet
 • verkansvärdering
 • AVAL
 • simulering
 • target description
 • combat
 • probability of incapacitation
 • assessment of vulnerability
 • AVAL
 • simulation

Sammanfattning

I rapporten dokumenteras målbeskrivningen av en rysk attackrobot med NATO-beteckningen AS-17 "Krypton". Målbeskrivningen ska användas vid värderingar av robotens sårbarhet i verkansvärderingsmodellen AVAL. Beskrivningen av roboten innehåller information om den geometriska uppbyggnaden och fysikaliskt underlag om robotens olika enheter. Målbeskrivningen har här getts en relativt låg detaljeringsgrad. Robotens inre uppbyggnad är beskriven av ett fåtal stora komponenter.