Framtida keramiska skyddssystem

Författare:

  • Lundberg Patrik
  • Magnusson Pernilla

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--0921--SE

Sidor: 15

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Light weight armour
  • ballistic protection
  • ceramics
  • gradient materials

Sammanfattning

FOI har påbörjat arbetet med att utforma, tillverka och testa ett gradientmaterial för skyddstillämpningar. Tanken är i första hand att sammanbindningen av keram och metall ska förbättra såväl skyddsförmågan som flerskottskapaciteten. Materialet ska ha tillräcklig hårdhet på utsidan för att kunna förstöra och stoppa en hårdmetallprojektil. Några första riktiga gradientmaterial baserade på titandiborid och titan har tillverkats och arbetet inriktas nu på att försöka framställa ett material med en optimal kombination av skyddande och strukturbärande egenskaper.