CARABAS-II campaign Vidsel 2002. Flight report

Författare:

 • Ulander Lars M H
 • Flood Björn
 • Follo Peter
 • Frölind Per-Olov
 • Gustavsson Anders
 • Jonsson Tommy
 • Larsson Björn
 • Lundberg Mikael
 • Stenström Gunnar

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1002--SE

Sidor: 25

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • CARABAS
 • SAR
 • VHF
 • vegetationsgenomlysning
 • markmålsspaning
 • flygrapport
 • foliage penetration
 • ground surveillance
 • flight report

Sammanfattning

CARABAS-II genomförde en omfattande datainsamling över RFN Vidsel i norra Sverige under perioden 30 maj till 12 juni 2002. Föreliggande rapport dokumenterar flygprogrammet samt använda avbildningsgeometrier och radarvågformer.