MOSART - Instructions for use

Författare:

  • Tyskeng Mathias

Publiceringsdatum: 2003-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1098--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • testbädd
  • integration
  • HLA
  • testbed
  • integration

Sammanfattning

Inom projekt MOSART har en testbädd för integration av forskningsresultat utvecklats. Syftet är att möjliggöra integration av resultat från olika forskningsområden på FOI och resultat från externa partners. Denna rapport är ett sammanhållande dokument för de FOI memo som beskriver användning av testbädden i MOSART. Dessa omfattar följande delar: o HLA framework o Module and demonstrator library o Data repository o MIND, 2D visualisering o Vega, 3D visualisering o Flames, scenariomotor och -editor