System av små samverkande satelliter

Författare:

 • Ekblad Ulf
 • Andersson Marie
 • Bergdal Hans
 • Lindström Sandra
 • Pettersson Mats

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1149--SE

Sidor: 62

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • formationsflygning
 • SAR
 • signalspaning
 • satellitbanor
 • sensorer
 • UAV
 • interferometri
 • laserkommunikation
 • avståndsmätning
 • formation flying
 • signal intelligence
 • orbits
 • sensors
 • interferometry
 • laser communication
 • distance measurements

Sammanfattning

En enstaka stor satellit kan ersättas med en konfiguration av flera mindre satelliter som tillsammans utför samma funktion som en större satellit. Rapporten behandlar hur sådana "formationsflygande" satelliter kan användas för militära tillämpningar och vilka sensorsystem som då är användbara. Diskuterade sensorer omfattar SAR, SIS (passiv avlyssning) och optiska system. En översikt av några av de många pågående projekten runt om i världen ges. Kort genomgång av banor för formationsflygande satelliter ges också. Fördelarna med system av satelliter i jämförelse med enstaka satelliter gås igenom. En av de bärande tankarna bakom konceptet formationsflygning är att genom att använda flera små satelliter så reduceras kostnaderna och systemets tillförlitlighet ökar. Kostnaderna minskar kanske när mikroteknologin har mognat så att en massproduktion av mikrosatelliter kan ske. Rapporten visar att det i första hand är SAR-teknik som är användbart för militära tillämpningar; i andra hand SIS. Med formationsflygande SAR-system kan detektion av rörliga objekt förbättras; smyganpassade objekt kan lättare upptäckas; och skapande av höjdkartor underlättas. Ett antal förslag lämnas på hur en fortsatt undersökning av hur möjligheterna att använda små samverkande satelliter kan ske.