Quality of service in ad hoc networks by priority queuing

Författare:

  • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1156--SE

Sidor: 48

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • tjänstekvalitet
  • ad hoc-nätverk
  • prioritetsköer
  • quality of service
  • ad hoc networks
  • priority queues
  • weighted fair queuing

Sammanfattning

Den ökande användningen av informationsteknologi inom den militära sektorn skapar ett behov av robusta radionätverk med hög kapacitet. Genom nätverket kommer en mängd olika tjänster att erbjudas, såsom gruppsamtal och positionsförmedling. De olika tjänsterna ställer skilda krav på paketfördröjning och paketförlust, för att fungera tillfredställande. Det finns därför ett behov att kunna styra tjänstekvaliteten som en specifik tjänst erhåller. I det här arbetet undersöker vi möjligheten att förse nätverket med en funktion för att styra den tjänstekvalitet, som en specifik tjänst erhåller, med hjälp av prioritetsköer. Vi studerar två olika kösystem, fixed priority queuing och weighted fair queuing. De två kösystemen utvärderas och jämförs med avseende på förmåga att styra nätverksfördröjningen, det vill säga ge högprioriterad trafik lägre fördröjning än lågprioriterad trafik. Resultaten har i första hand tagits fram genom simuleringar, men för fixed priority queuing har vi även härlett en analytisk approximativ formel för nätverksfördröjningen. Simuleringsresultaten visar att fixed priority queuing ger en skarp fördröjningsdifferentiering mellan tjänsteklasser, medan weighted fair queuing ger möjlighet att styra fördröjningsdifferentieringen. Ett av dessa kösystem är förmodligen inte ensamt den bästa lösningen, i stället föreslår vi en kombination av de två kösystemen.