A 94 GHz imaging radar system

Författare:

 • Svedin Jan
 • Huss Lars-Gunnar

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1191--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • mm-våg
 • fokalplansarray
 • MMIC
 • antenner
 • multisensorteknik
 • målsökare
 • mm-wave
 • focal plane arrays
 • antennas
 • multisensortechnique
 • missile seeker

Sammanfattning

Denna rapport beskriver det 94 GHz bildalstrande radarsystem som har utvecklats och använts inom IR/mm-projektet under åren 2001-2003. Det nya systemet, som är baserat på aktiva gateblandare (GaAs MMIC), uppvisar högre prestanda än ett tidigare framtaget system, som var baserat på resistiva blandare (InP HEMT). Konversionsförlusten och behovet av LO-effekt har båda reducerats vilket har resulterat i en signifikant förbättring av systemkänsligheten. Ett uppmätt SNR på omkring 3 dB har erhållits (i medel över 4x8 kanaler) för ett 1 m2 mål på 500 m mätavstånd.