Tjänstebegreppets användning inom olika tillämpningsområden

Författare:

 • Stenumgaard Peter
 • Wenngren Gunnar
 • Tullberg Hugo
 • Nilsson Jan
 • Grönkvist Jimmi
 • Cronström Per
 • Lindström Jörgen
 • Hallberg Jonas
 • Hallberg Niklas
 • Grahn Per
 • Andersson Richard

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1211--SE

Sidor: 64

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • tjänst
 • ledning
 • telekommunikation
 • IT-säkerhet
 • omvärld
 • sensorer
 • LedsystM
 • LedsystT
 • arkitektur
 • FMA
 • GIG
 • service
 • command & control
 • telecommunications
 • information security
 • sensor technology
 • system architecture

Sammanfattning

Tjänstebegreppet används idag med en rad olika betydelser beroende på tillämpningsområde. Detta gäller både inom och utanför Försvarsmakten. FOI fick därför hösten 2003 i uppdrag av FMV att inom ramen för LedsystT genomföra en studie över hur tjänstebegreppet används inom olika tillämpningsområden. Syftet med studien var att på bredden beskriva hur tjänstebegreppet används i olika civila och militära sammanhang/tillämpningar. Målet var att denna beskrivning skall bidra till att skapa en bättre förståelse för hur tjänstebegreppet används i totalförsvaret. Studiearbetet bedrevs av en grupp med bred kompetens och som undersökte tjänstebegreppets tillämpning både inom och utanför Försvarsmakten. Resultaten lägesredovisades dels vid ett halvtidsseminarium med beställaren, dels via två slutseminarier; ett på FMV samt ett på HKV/KRI/LED/UTV. Den övergripande slutsatsen är att tjänstebegreppet används frekvent, i varierande betydelse, dock utan att alltid vara explicit definierat. Inom Försvarsmaktens organisationsenheter undviker man nya tillämpningar av tjänstebegreppet och använder istället begrepp som "funktion" och "förmåga". Eftersom det flexibla insatsförsvaret skall byggas med användning av kommersiellt tillgänglig teknik är det viktigt att det tjänstekoncept som väljs går att koppla till de koncept som kommersiella leverantörer/aktörer använder. Det är därför viktigt att under den fortsatta försöksverksamheten inom Ledsystarbetet identifiera dessa "kommersiella" gränsytor.