IR-sensormodell för markspaning med flygande farkost

Författare:

 • Nyberg Sten

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1224--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sensor
 • signalbehandling
 • markmål
 • uav
 • simuleringsmodell
 • sensor
 • image processing
 • ground target
 • uav
 • simulation model

Sammanfattning

Denna rapport beskriver en IR sensormodell. Den är avsedd att användas vid simulering av sensornätverk, som i framtiden kommer att användas i det framtida försvaret. Sensormodellen är enkel för att medge en snabb exekvering. Den använder artificiella indata och levererar en lista på funna objekt. Projektet är utfört i samverkan med Saab Aerospace.