Fartygsburna kortvågspejlar

Författare:

 • Oscarsson Fredrik

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1237--SE

Sidor: 36

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • DF
 • pejl
 • kortvåg
 • HF
 • ytvåg
 • rymdvåg
 • bäringsfel
 • återstrålare
 • loopantenn
 • DF
 • shortwave
 • HF
 • groundwave
 • skywave
 • reradiation
 • loop antenna

Sammanfattning

Rapporten är beställd av FMV och skall belysa de olika problem som en fartygsburen pejl kan få på kortvågsbandet. Rapporten är att se som en första utredning inom området. Det största problemet är antennen som måste vara relativt liten och dessutom kommer att påverkas av fartygets struktur. Ett antal olika pejlantenner för kortvåg, från några olika tillverkare, jämförs. Skillnaderna i känslighet mellan olika principiella typer av antenner kartläggs. Rapporten konstaterar att små antenner som t ex. korslagda loopar har ca 20 dB sämre känslighet än stora cirkulära arrayer. Känsligheten hos de beskrivna antennerna jämförs med utbredningsdämpningen över hav och förväntad signalnivå. Pejlantenner av typen korslagda loopar/ferriter är användbara för vertikal polarisation men ger stora felvisningar om rymdvågskomponenter (med horisontell polarisation) finns i den pejlade signalen. Vertikal polarisation är dominerande över hav då markvåg med horisontell polarisation dämpas kraftigt. Rymdvåg uppträder dock även på korta avstånd vilket också verifierades. Pejlfel beroende på systemfel, återstrålare och kustrefraktion diskuteras. Ett par exempel på publicerade bäringsfel beroende på fartygets struktur visas.