Redovisning av signalbehandlingsmetoder för nätverk av marksensorer

Författare:

  • Eklöv Tomas
  • Lauberts Andris
  • Lennartsson Ron K

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1284--SE

Sidor: 39

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Projektet IAM (Interaktiva Adaptiva Marksensornät) syftar till att visa hur ett nätverk bestående utav marksensorer och kommunikationssystem skulle kunna utformas, samt hur systeminteraktion med användarna i ett sådant system skulle kunna ske. Här presenteras de signalbehandlingsmetoder som kommer att användas vid den demonstrationsdag som skall genomföras i november 2004. Det är metoder för att kunna klassificera, riktningsbestämma samt positionera stridsfordon som kör igenom ett sensornätverk. I denna rapport redovisas en utvärdering av metoderna med data från ett fältförsök som genomfördes i Kvarn i oktober 2003.