Magnetic field measurement system for microwave frequencies

Författare:

 • Appelgren Patrik
 • Nylander Cecilia
 • Nyholm Sten E

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1330--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Magnetfält
 • mätsystem
 • B-dot prob
 • pulsad mikrovåg
 • HPM
 • magnetic field
 • measurement system
 • B-dot probe
 • pulsed microwave
 • HPM

Sammanfattning

Rapporten beskriver det system för mätning av magnetisk fältstyrka som används för karakterisering av strålkällor vid mikrovågsfrekvenser inom HPM-forskningen vid FOI Vapen och skydd. Mätsystemet består av kommersiella komponenter och är avsett att användas som referenssystem vid utveckling av egna fältprober och baluner.