China’s Quest for Energy; Impact upon Foreign and Security Policy

Författare:

 • Kiesow Ingolf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1371--SE

Sidor: 66

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • energi
 • säkerhet
 • explorering
 • kontrakt
 • samarbete
 • territorialgräns
 • energy
 • security
 • supply
 • oil
 • gas
 • pipeline
 • exploration
 • contract
 • cooperation
 • territorial border

Sammanfattning

Tvärt emot Kinas avsikter har beroendet av mindre stabila länder som leverantörer av olja och gas ökat kraftigt. I gengäld försöker Kina diversifiera sina importkällor och äga oljan redan vid utskeppningen från exporthamn. Trots mycket höga kostnader och politiska problem försöker Kina importera olja och gas från ägda fält i Centralasien via pipelines. Konkurrensen om olja tar sig för Kinas del uttryck på högsta mellanstatliga nivå. Särskilt med Japan tenderar detta att försämra redan förut känsliga relationer. Med flera grannländer har Kina territorialgränsproblem, som förvärras av att det finns olja eller gas på havsbottnen i området. Förbindelserna med Ryssland, som har varit komplicerade men också sedan 90-talet varit på väg att förbättras stadigt, ansträngs av att Japan får företräde till oljefält i Sibirien. Med USA tenderar de känsliga förbindelserna att försämras av Kinas sätt att skaffa sig säkrare tillgång till olja och gas. Kinas ansträngningar att få en mera tilltalande utrikespolitisk profil mildrar å andra sidan, men eliminerar inte, energifrågans potential att trassla till Kinas utrikespolitiska och säkerhetspolitiska relationer. EU ser ut att införa energifrågor som ett område för gemensam politik. det gör att Sverige har anledning att studera utvecklingen. Av särskilt intresse är att Kina har föreslagit en "energidialog mellan Asien och Europa" om tillgångarna på den eurasiska kontinenten. Exemplet Kina visar på behovet av en svensk energisäkerhetspolitik och en planering för beredskap inför energikriser.