Lifecycle assessment of a PFHE shell grenade

Författare:

 • Hägvall Joakim
 • Hochschorner Elisabeth
 • Finnveden Göran
 • Overcash Michael
 • Griffing Evan

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1373--SE

Sidor: 60

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • LCA
 • ammunition
 • militära produkter
 • fall studie
 • LCA
 • munition
 • military material
 • case study

Sammanfattning

Samhället ökar idag de miljökrav som gäller för alla aktiviteter. Idag finns det en ökande förståelse för behovet att minska miljöskador, försvaret kan inte vara undantaget. Än så länge har en stor del av arbetet inom detta området varit fokuserat på direkt miljöpåverkan från de energetiska material som finns i ammunition. Det finns bara ett fåtal arbeten som har tittat på militär materiel med ett livscykel perspektiv. Denna rapport omfattas av ett två års projekt, finansierat av Svenska försvaret, som har haft avsikt att utföra livscykel analyser på ammunition. Som fallstudie har ammunition för Stridsfordon 90 valts. Resultatet från analysen visar att den största miljöpåverkan kommer från att använda granaten i vad som skulle kunna liknas med en krigssituation. Den visar också att metaller och icke förnyelsebara energikällor har ett stort inflytande på livscykeln.