Generisk VV&A process: En VV&A handbok från THALES JP 11.20

Författare:

 • Yi Choong-ho
 • Brade Dirk

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1379--SE

Sidor: 79

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • VV&A
 • (verifiering
 • validering
 • och ackreditering)
 • process
 • VV&A handbok
 • gemensam europeisk
 • VV&A metodologi
 • THALES JP 11.20
 • CEPA
 • WEAG
 • verification
 • validation
 • and accreditation
 • VV&A User´s Manual
 • Common European VV&A
 • methodology

Sammanfattning

Under mars 2003 - augusti 2004 har FOI-projektet "VV&A(verifiering, validering och ackreditering)av simuleringsmodeller" medverkat i ett europeiskt samarbetsprojekt THALES JP 11.20(forkortat ill JP11.20)"Common validation, verification and accreditation framework for simulation", inom CEPA(Common european Priority Area), WEAG(Western European Armaments Group). Syftet med JP11.20 var att ta fram en teknisk plattform för en gemensam europeisk VV&A metodologi. Rapporten presenterar resultatet från detta samarbete genom att bifoga en av de två JP11.20 huvudrapporterna i sin helhet som bilaga. I den bifogade JP 11.20 rapporten presenteras en generisk VV&A process som en "User´s Manual", en lättförståelig handbok för användare, d.v.s. de som utför VV&Aarbeten. Processen består av ett flöde aktiviteter och produkter från dessa aktiviteter, och tillhandahåller en vägledning för användare vid planering och genomförande av VV&A enligt JP 11.20 metodologin.