AODV routing in ad hoc networks with variable data rates

Författare:

 • Johansson Erika
 • Persson Katarina
 • Sköld Mattias
 • Sterner Ulf

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1430--SE

Sidor: 41

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ad hoc-nät
 • variabel datatakt
 • routing
 • AODV
 • ad hoc network
 • variable data rate
 • routing
 • AODV

Sammanfattning

Vid taktiska operationer är kapaciteten i det mobila radionätet av stor vikt. Nätets resurser måste därför utnyttjas på effektivast möjliga sätt. I ett heterogent ad hoc-nät är det möjligt ha olika datatakt på varje länk. Ett effektivt routingprotokoll bör därför utnyttja och ta hänsyn till datatakterna på länkarna, då rutter väljs genom nätet. Till skillnad från proaktiva routingprotokoll väljer reaktiva routingprotokoll normalt sett inte mellan olika ruttalternativ utan den första rutt som hittas används. När den effektivaste rutten ska hittas genom ett nät med variabla datatakter på länkarna måste man dock kunna jämföra olika ruttförslag. Vi visar i denna rapport att det är möjligt att i ett reaktivt protokoll, AODV, ändra till en mer komplex metrik för att välja en effektivare rutt. Det visade sig dock svårt att hitta de bästa rutterna i nätet p.g.a. en del egenskaper hos AODV, och resultaten är därför inte optimala. Bättre resultat skulle kunna uppnås, men detta skulle dock tillföra mer komplexitet till protokollet och även generera mer routingtrafik. Vid en bedömning av lönsamheten av en sådan förändring är det därför viktigt att se både till kostnaden och kapacitetsvinsten för hela nätet.