Large Eddy Simulation of urban dispersion

Författare:

  • Parmhed Oskar
  • Svennberg Urban
  • Burman Jan
  • Thaning Lennart

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1441--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • LES
  • atmosfärisk
  • urban turbulens

Sammanfattning

I ljuset av ett ökat hot för avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp av skadliga ämnen som industrikemikalier, radioaktiva utsläpp, giftgas eller biologiska ämnen, finns ett behov av detaljerade spridningsberäkningar. Applicerandet av spridningsmodeller på en urban miljö ställer stora krav på modellen. För en konsistent simulering krävs en detaljerad geometri för staden samt en konsistent behandling av sådana nyckelprocesser som deposition och skiktning. Rent beräkningstekniskt krävs också ett högkvalitativt beräkningsnät. I detta arbete har en första simulering av spridning i stadsmiljö genomförts med så kallad storvirvelsimulering (LES). Simuleringen har genomförts för Gamla Stan i Stockholm som är väl lämpad för modellutveckling då dess läge, omgivet av vatten, borgar för möjligheten att använda enkla randvillkor. Flera utsläpp har simulerats. Totalt har åtta utsläpp simulerats, av fyra olika ämnen, på fem platser. Detta ger sammantaget en god bild av spridningen i staden, i den aktuella simuleringen.