Slutrapport i projektet Värdering Telekrig i EO sensorer

Författare:

 • Gustafsson Ove (red./editor)
 • Bolander Göran
 • Nelsson Claes
 • Nilsson Per
 • Nyberg Sten
 • Renhorn Ingmar
 • Steinvall Ove
 • Tyden Lars
 • Wigren Christer

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1460--SE

Sidor: 51

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • simulering
 • telekrig
 • laser
 • målsökare
 • facklor
 • motmedel
 • DIRCM
 • robotar
 • methods for assessment
 • valuation
 • simulation
 • EW
 • homing
 • flare
 • missiles

Sammanfattning

Denna rapport är en del av slutredovisning av försvarsmakts projekt "Värdering Telekrig i Elektro-Optiska sensorer" för åren 2002-2004. Projektet har genomförts av avdelningarna Sensorteknik och Ledningssystem. Projektets målsättning är; att bygga upp kunskaper och resurser för prov och försök med elektrooptiska sensorer i realistisk telekrigsmiljö, att skapa en forskningsbas för värdering av EOsensorers telekrigsegenskaper missil-motmedelseffekter, mot-motmedelsmöjligheter samt det integrerade plattformsskyddet samt att studera värderingmetodik för olika optroniska motmedelsteknologier. I denna rapport presenteras en diskussion kring värderingsmetodik som pekar på behovet av nya värderingsmetoder för laser-motmedelssystem (exempelvis DIRCM system). I rapporten presenteras en generell utrustning för att inrikta och styra sensorer mot mål, ett s.k. vridbordssystem. Vridbordet är utrustat för att m.h.a. analoga videosignaler följa och inrikta utrustning mot rörliga mål. Dessutom rapporteras arbetet med att skapa strålkällor för att väcka robotskottsvarnare med realistiska, spektralt och tidsmässigt, signaler.