Intrusion analysis in military networks - an introduction

Författare:

  • Karresand Martin

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1463--SE

Sidor: 35

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Denna rapport ger en introduktion till intrångsanalysområdet med särskild inriktning på militära nätverk. Rapporten utgör milstolpe för det första av tre års arbete i projektet "Strid i IT-domänen". I den finns en redogörelse för forskningsfronten inom några delområden, som tillsammans utgör intrångsanalysområdet. Vi presenterar också en implementation av ett honeynet, vilket vi använt för studier av grunderna i intrångsanalys. Delarna diskuteras sedan i ett separat kapitel. Rapporten innehåller även ett kapitel om kvarstående problem, som behöver lösas och därmed utgör grund för framtida arbete.