BA Rescue Team Performance - exploring team situation awareness, mental models, and team processes in breathing apparatus rescues

Författare:

 • Fogel Annelie
 • Berggren Peter
 • Jander Hans

Publiceringsdatum: 2004-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1508--SE

Sidor: 65

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • rökdykning
 • situationsmedvetenhet
 • mentala modeller
 • team-processer
 • prestation
 • dynamisk miljö
 • BA rescue
 • team situation awareness
 • mental models
 • team processes
 • performance
 • dynamic environment

Sammanfattning

Syftet med studien var att undersöka hur situationsmedvetenhet i team, mentala modeller och teamprocesser relaterar till prestation i en komplex och dynamisk miljö som den vid rökdykning. Data samlades in under övningar vid Ågesta övningsanläggning via enkäter och under så kallade "after action reviews". 28 brandmän och 5 instruktörer deltog i övningarna. En vecka efter datainsamlingen vid Ågesta genomfördes även en "stimulated recall"-intervju med 2 brandmän som deltagit i en av övningarna. De olika metoderna för datainsamling gav alla resultat som antyder att välutvecklade mentala modeller eller en hög grad av "pre-task knowledge" påverkar prestationen i en positiv riktning. En multipel regressionsanalys visade att både "pre-task knowledge" och teamprocesser signifikant predicerade prestation. Resultaten gällande hur situationsmedvetenhet i team relaterar till prestation var ej entydiga. Vidare forskning kring relationen mellan dessa begrepp i den aktuella domänen är därför av intresse.