Establishment of biodosimetry at FOI : dicentric assay protocol development and 137Cs dose response curve

Författare:

 • Stricklin Daniela
 • Arvidsson Eva
 • Ulvsand Thomas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1570--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Biodosimetry
 • dicentric assay
 • cytogenetics
 • radiation assessment
 • biodosimetri
 • dicentrisk metod
 • cytogenetik
 • dosuppskattning

Sammanfattning

Biodosimetri, en bestämning av stråldos utifrån analys av biologiskt material, är en viktig metod vid misstänkta strålningsexponeringar när fysikalisk dosimetri antingen inte är tillgänglig eller är osäker. Den är också nödvändig för att bekräfta doser erhållna med fysikalisk dosimetri. en korrekt uppskattning av stråldosen är en förutsättning för att viktiga, ibland livräddande, medicinska beslut för personer som blivit exponerade ska kunna tas. Den behövs också för att säkert kunna ge ett lugnande besked när en person inte blivit exponerad. Den dicentriska metoden är den mest dokumenterade för biodosimetriändamål och den är nu ackrediterad. Vi har etablerat den dicentriska metoden på FOI genom att utveckla och anpassa den för vårt laboratorium. En dosresponskurva för låg LET gammastrålning har tagits fram genom 137Cs-bestålning av humana lymfocyter in vitro. Våra resultat stämmer mycket bra överens med de kurvor som tagits fram vid andra biodosimetrilaboratorier. Framtida satsningar inom tillämpad biodosimetri kommer att handla om metodutveckling av fluorescens in sity hybridisering, s.k. FISH, och PCC (premature chromosome condensation). Båda dessa metoder kan komplettera den dicentriska metoden i de fall denna inte är tillräckling.