The development of the French defence industry in the 20th century

Författare:

 • Lundmark Martin
 • Giovachini Laurent

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1573--SE

Sidor: 16

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Frankrike
 • försvarsindustri
 • försvarsindustriellt komplex
 • MIC
 • utveckling
 • historia
 • tjugonde århundradet
 • France
 • defence industry
 • military industrialised
 • complex
 • development
 • history
 • 20th century

Sammanfattning

Den franska försvarsindustrin utgör världens största nationella försvarsindustri. Den har en intressant historia och återspeglar utvecklingen av den franska militära hållningen. Denna rapport presenterar en överblick över utvecklingen av den franska försvarsindustrin, en överblick som börjar på 1300-talet men har sitt fokus på 1900-talet. Överblicken avslutas i början av 2000-talet. Utvecklingen av den franska försvarsindustrin visar på ett växelspel mellan teknologi: krigets krav;intressen,makt och begränsningar hos staten; samt maktkampen mellan olika aktörer inom det franska "försvarsindustriella komplexet". Den franska staten har visat (och visar alltjämt) betydande intresse för försvarsindustrin. Staten har inte tvekat att använda sina maktmedel eller att ingripa genom medel som nationaliseringar, industriella mobiliseringar och statligt orkestrerade konsolideringar.