Quality-driven process for requirements elicitation: the case of architecture driving requirements

Författare:

  • Hallberg Niklas
  • Andersson Richard
  • Westerdahl Lars

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1576--SE

Sidor: 12

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • kravhantering
  • kvalitetsdriven process
  • arkitekturdrivande krav
  • requirements engineering
  • quality-driven process
  • architecture driving requirements

Sammanfattning

Kravhantering är en komplex verksamhet som syftar till att specificera vad system skall åstadkomma snarare än hur. En svårighet i kravhantering är att identifiera intressenters behov och uttrycka dessa som krav. Detta dokument presenterar en kvalitetsdriven process för kravinsamling, som används för insamling och strukturering högnivå arkitekturdrivande krav. Avsikten med denna kvalitetsdrivna kravhanteringsprocess är att säkerställa att intressenternas verkliga behov identifieras och att de används som grund för specificeringen av krav.