America's Grand Strategy: Implications for Sweden

Författare:

 • Dörfer Ingemar

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1630--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Förenta Staterna
 • Sverige
 • strategi
 • imperium
 • geopolitik
 • United States
 • Sweden
 • strategy
 • empire
 • geopolities

Sammanfattning

Detta är en studie av Amerikas grand strategy, dess komponenter och konsekvenser för sverige. Förhållandet mellan grand strategy, imperium och geopolitik studeras. Genom att analysera amerika efter det kalla kriget som ett imperium argumenterar vi att Sverige är en av de fyrtio nationer som tillhör imperiet. Imperiets geopolitik uttrycks i dess globala närvaro och förändringarna i denna runt världen. Den nya nationella säkerhetsstrategin från 2002 bildar basen för Förenta Staternas nya grand strategy. Den jämförs med strategin under det kalla kriget. Specifika svagheter hos det amerikanska imperiet och utmaningar mot dess legitimitet undersöks. Sveriges säkerhetspolitik stämmer bra med dess roll i imperiet eftersom den sammanfaller med dess politik inom EU. Eftersom nästan alla kandidater nu är NATO medlemmar hindrar inte Sveriges medlemskap i partnerskap för fred att landet marginaliseras i den euroatlantiska säkerhetspolitiken.