Computer forensics and the ATA interface

Författare:

  • Vidström Arne

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1638--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver de delar av ATA-gränssnittet som är relevanta vid datautredning. Endast mjukvarutekniker berörs. Några tester av mjukvara för datautredning och diskraderingpresenteras, tillsammans med ett test av ett hårdvaruskrivskydd. Resultaten visar på brister hos alla produkter som testats.