Security solutions for mobile ad hoc networks

Författare:

 • Hansson Elisabeth
 • Bengtsson Alf
 • Viström Arne

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1694--SE

Sidor: 72

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • säkerhet
 • mobila ad hoc-nät
 • authenticering
 • nyckelhantering
 • säker routing
 • distribuerade brandväggar
 • intrångsdetektering med respons
 • access control
 • security
 • mobile ad hoc networks
 • authentication
 • key management
 • secure routing
 • distributed firewall
 • intrusion detection and response
 • authorization

Sammanfattning

Den här studien är ett 350-timmars uppdrag sponsrat av programmet "Gemensamt Taktiskt Radio System, Material system 463". Syftet med rapporten är först granska standarder och forskningsförslag inom området säkerhet för mobila ad hoc-nät. Därefter identifieras säkerhetslösningar som är relevanta för vidare diskussion. Arbetet resulterar i en konceptsäkerhetsarkitektur. Dock bestämmer inte detta dokument vilka säkerhetskrav och säkerhetslösningar, som skall användas. Detta bestäms i samarbete med MUST/TSA och FMV.