Using variable data rate in mobile ad hoc networks supporting delay sensitive traffic

Författare:

 • Farman Linda
 • Nilsson Jan
 • Tronarp Otto

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1725--SE

Sidor: 30

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • ad hoc nät
 • variabel datatakt
 • tjänstekvalitet
 • routing metrik
 • ad hoc networks
 • variable datarate
 • quality of service
 • QoS
 • routing metric

Sammanfattning

I ad hoc-nät är en effektiv styrning av resurserna viktig för att kunna handskas med fördröjningskänslig trafik. I rapporten visas resultat där denna trafiktyp används i ett mobilt scenario, med fokus på de möjliga vinster som finns med att använda variabel datatakt på länkarna. Vi studerar detta ur olika aspekter, effekten av lägre datatakter, routingmetrik och fördröjd uppdatering av routinginformationen. Resultaten visar på att den största vinsten med att använda lägre datatakter är den ökade konnektiviteten i nätet. Lägre datatakter ger även ett bättre stöd när routinginformationen är fördröjd. Även valet av routingmetrik är viktig för att ha nytta av ett stort antal olika datatakter.