Israel and WMD : Incentives and Capabilities

Författare:

 • Normark Magnus
 • Lindblad Anders
 • Norqvist Anders
 • Sandström Björn
 • Waldenström Louise

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1734--SE

Sidor: 55

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Massförstörelsevapen
 • MFV
 • NBC
 • kärnvapen
 • biologiska vapen
 • B-vapen
 • kemiska vapen
 • C-vapen
 • Israel
 • Mellanöstern
 • säkerhetspolitik
 • avskräckning
 • vedergällning
 • Iran

Sammanfattning

Mellanöstern har genomsyrats av omfattande säkerhetsdilemman där militära medel fortfarande utgör det primära verktyget för att säkra de statliga regimernas maktposition i regionen. Utvecklingen efter terrorattentaten den 9 september 2001 har medfört en rad dramatiska händelser med kopplingar till massförstörelsevapen (MFV) som kraftigt påverkat den säkerhetspolitiska situationen i Mellanöstern och genererat ett ökat fokus på MFV men som ofta exkluderas när strategier för att reducera inverkan av MFV på regionens interstatliga säkerhetspolitiska dilemman diskuteras. Syftet med rapporten är att bedöma Israels tekniska offensiva och/eller defensiva syften. Studien visar att Israels kärnvapen är starkt kopplade till en optimal förmåga till avskräckning och vedergällning vid händelse av att statens säkerhet är hotad. Israel har tidigare utvecklat kemiska och biologiska vapen, men det har inte varit möjligt att fastställa om dessa offensiva program fortfarande existerar. En sannolik drivkraaft bakom Israels offensiva profil med avseende på MFV är att Israels traditionella policy av tvetydighet alltjämt är av stor betydelse för landets grundläggande behov av att projicera en trovärdig och kraftfull avskräckningskapacitet.