Complex Networks: Models and Dynamics

Författare:

 • Svenson Pontus
 • Mårtenson Christian
 • Carling Christian

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1766--SE

Sidor: 26

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • komplexa nätverk
 • komplexa system
 • slumpgrafer
 • scale-free graphs
 • informationsspridning
 • sökbarhet
 • synkronisering
 • complex networks
 • complex systems
 • random graphs
 • scale-free graphs
 • information spreading

Sammanfattning

Rapporten ger en kort introduktion till området komplexa nätverk. De viktigaste modeller för slumpgrafer, "small world"-grafer och s.k."scale-free graphs" beskrivs. Olika mått som klustringskoefficienten och den lokala effektiviteten, definieras och dynamiska egenskaper (sökbarhet,synkronisering)diskuteras kort. Rapporten ger en nödvändig bakgrund för vidare studier om hur nätverk i NBF ska designas för att underlätta informationsspridning och synkronisering.