Pulsdetonationsmotorns potential och initieringsproblematiken

Författare:

 • Tegnér Jon
 • Elfsberg Mattias
 • Olsson Stefan

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1788--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Pulsdetonationsmotorn
 • detonationer
 • pulserad förbränning
 • simuleringar
 • radikaler
 • pulse detonation engine
 • detonations
 • pulsed combustion
 • simulations
 • radicals

Sammanfattning

I denna rapport redovisas resultaten av arbetet rörande pulsdetonationsmotorn inom framdrivningsprojektet. Initieringen av detonationen bedöms vara det största hindret för att kunna realisera motorprincipens attraktiva potential. Detta problem har därför attackerats både med experimentella metoder och med simuleringar. Resultaten från simuleringarna har indikerat en möjlig väg för att göra initieringen effektivare, och en motor baserad på dessa resultat har därför konstruerats och byggts. Denna motor har fåtts att arbeta med pulserande förbränning i detonationsform, men det har ännu inte kunnat verifieras att initieringen verkligen har blivit effektiviserad.