Inledande försök med LI-MS (Laser Ionization Mass Spectrometry) för explosivämnesdetektion

Författare:

 • Brandner Birgit
 • Pettersson Anna
 • Wallin Sara
 • Östmark Henric

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1789--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • LI-MS
 • explosivämnen
 • detektion
 • explosivämnesdetektion
 • LI-MS
 • explosives
 • detection

Sammanfattning

Rapporten redovisar den experimentella verksamhet som gjorts i projektet Explosivämnesdetektion under 2005. Den beskriver ombyggnaden av de instrument som behövs för att testa om laserjoniseringsmasspektrometri fungerar för att detektera explosivämnen och de första resultaten på testsubstansen toluen.