Slutrapport MOSART

Författare:

 • Horney Tobias (ed.)
 • Brännström Mikael
 • Bergman Joakim
 • Andersson Dennis
 • Forsgren Robert
 • Ahlberg Simon
 • Lindahl Björn
 • Törne Anders

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1814--SE

Sidor: 56

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MOSART
 • HLA
 • testbädd
 • distribuerad simulering
 • test-bed
 • distributed simulation

Sammanfattning

Detta dokument utgör slutrapport för FoT-projektet "MOSART - systeminteraktion" som pågått 2003 till 2005. Projektresultaten utgörs av den kunskap som byggts under projektets gång samt den testbäddsspecifikation och mjukvara som tagits fram och presenteras i rapporten. Fokus i rapporten är på MOSART testbädd, dvs det simuleringsramverk som tagits fram i projektet. Denna simuleringsmiljö/simuleringsramverk har utvecklats för att uppnå de mål som funnits för projektverksamheten sedan starten. Det primära målet har varit att öka effektiviteten i FOI forskning genom att möjliggöra integration av forskningsresultat från olika forskningsgrupper. På så vis kan simuleringskomponenter i form av både generella verktyg (tex scenario- och visualiseringsverktyg) och tidigare forskningsresultat återanvändas av många projekt. Ett annat mål har varit att underlätta överföring av FOI forskningsresultat till kund. Detta har uppnåtts bl a genom att testbädden underlättar framtagande av bra demonstratorer genom att den innehåller bra verktyg för tex scenariohantering och 2D- och 3D-visualisering. Testbädden är även tänkt att fungera som en möjliggörare för samarbeten mellan FOI och andra organisationer. Exempel på detta är samarbetet med DSO/DSTA i Singapore som skett med testbädden som bas. Vid framtagandet av testbädden har kunskap förvärvats som i stor omfattning matchar det sista målet med projektet, nämligen kunskapsuppbyggnad kring problem som uppstår vid byggandet av ett nätverksbaserat försvar. En indikation på att projektet varit framgångsrikt är att ett tiotal forskningsprojekt på FOI redan använder testbädden.