Sammanfattning av projektet Doftbild

Författare:

 • Kjellström Ann
 • Sarholm Lena
 • Brantlind Mona
 • Holmgren Erik
 • Ek Stefan
 • Woldegiorgis Andreas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1821--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Explosivämnen
 • analys
 • doftbild
 • explosives
 • analysis
 • odour

Sammanfattning

I rapporten beskrivs det inledande arbete som genomförts för att utveckla upparbetningsmetoder och analysmetoder för fyra explosivämnen: hexogen, oktogen, pentyl och tetryl.