Embedded simulation systems for network based defense

Författare:

 • Suzic Robert

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1828--SE

Sidor: 40

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Simulering
 • inbäddad simulering
 • symbolisk simulering
 • beslutsstöd
 • sammansättningsbarhet
 • bayesianska nätverk
 • simulation
 • embedded simulation
 • symbolic simulation
 • decision support
 • composability
 • bayesian network

Sammanfattning

Simulering är ett användbart verktyg för försvaret inom områden som utbildning, analys, träning, taktikutveckling osv. Hittills har simuleringar varit ett separat, frånkopplat, verktyg som inte interagerar med verkliga system. I framtiden kan man använda inbyggda (inbäddade, symbiotiska) system som använder simulering i syfte att direktkopplat styra och optimera det fysiska systemet. Nya tekniska möjligheter som gemensam lägesbild möjliggör användningen av inbyggda simuleringar som t ex kan prediktera systemets tillstånd och effekter för att kunna optimera systemet. Att använda inbyggda simuleringar i system som nätverksbaserade försvaret ställer dock höga krav på prestanda och användargränssnitt. Nätverksbaserad försvar ställer tids - och presentationskrav på inbyggda simuleringar. I de flesta sammanhang måste inbyggda simuleringar gå betydligt snabbare än realtid och de behöver anpassas till nätverksbaserade försvarets beslutscykler. Den här rapporten är ett resultat av forskningen om inbäddade simuleringar där man sammanställer, undersöker och utvecklar metodik för hur inbyggda simuleringar kan optimera systemets beteende och användas för nätverksbaserat försvar. Rapporten visar och exemplifierar ett koncept med tillhörande proof-of-concept modell på hur inbäddade simuleringar kan användas för effektbaserat beslutsfattande i realtid för fredsbevarande operationer.