DCMF - Survey of related research and approaches

Författare:

 • Mojtahed Vahid
 • Svan Pernilla
 • Andersson Birger
 • Kabilan Vandana

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1858--SE

Sidor: 42

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Konceptuell modellering
 • interoperabilitet
 • återanvändning
 • modelleringsramverk
 • SIW
 • SCM-SG
 • BOM
 • MSDL
 • BML
 • C-BML
 • GIG
 • MIP
 • DoDAF
 • NAF
 • CEPA
 • SOKRATES
 • SACOT
 • conceptual modelling
 • interoperability
 • reusability
 • conceptual modelling framework
 • SIW
 • SCM-SG
 • BOM
 • MSDL
 • BML
 • C-BML
 • GIG
 • MIP
 • DoDAF
 • NAF
 • CEPA
 • SOKRATES
 • SACOT

Sammanfattning

Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är ett svenskt ramverk utvecklat inom ett pågående FOI-projekt och avsett att stödja framtagandet av konceptuella modeller av militära operationer. DCMF har sitt ursprung i CMMS-konceptet framtaget av US DMSO. DCMF har en mer eller mindre stark koppling till ett antal andra internationella projekt. De ur DCMF perspektiv viktigaste ansatserna presenteras översiktligt i denna rapport.