Multidisciplinär optimering av lågsignaturfarkos - projektresultat under 2005

Författare:

 • Nelsson Claes
 • Hermansson Patrik
 • Rahm Jonas
 • Strifors Hans
 • Sume Ain
 • Winzell Thomas

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1870--SE

Sidor: 66

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • multidisciplinär
 • optimering
 • radar
 • signatur
 • EIKON
 • IR
 • multi-disciplinary
 • optimization
 • signature

Sammanfattning

Vid utformning av signaturanpassade flygfarkoster måste flera olika discipliner integreras: Signaturen ska vara så låg som möjligt för flera olika hotsensorsystem och dessutom måste de aerodynamiska och flygtekniska egenskaperna utformas enligt uppställda krav. En gemensam process krävs där olika koncept kan utvärderas och optimeringar kan göras med avseende på flera parametrar. Det här redovisade projektet har bedrivits under 2004-2005 inom ramen för FoT8 och samordnats med projektet "Utformning lågsignaturfarkost" som drivs inom FoT25. Båda projekten har genomförts vid FOI och syftar till att utforma, analysera och förbättra ett UCAV-koncept ("Unmanned combat air vehicle" benämnd EIKON) som bygger på experimentfarkosten Pegasus. Det här redovisade projektet har framför allt fokuserat på sensorrelaterade frågor såsom kravsättning, signaturmodellering, signaturmätning och signaturanalys. Även signaturmaterialfrågor har behandlats. Föreliggande rapport innehåller en redovisning av projektresultat erhållna under 2005. Huvudsakligen avhandlas kravsättning, signaturmodellering, radarsignaturmätning samt en förstudie rörande multidisciplinär optimering. En sammanfattande slutrapport för projektet ges ut samtidigt.