Efficient training technique for new biodosimetry evaluators

Författare:

  • Stricklin Daniela
  • Arvidsson Eva
  • Jaworska Alicja

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1930--SE

Sidor: 22

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Biodosimetri
  • cytogenetik
  • dicentriska metoden
  • samarbete
  • kromosom skada

Sammanfattning

Den dicentriska metoden, biodosimetrins gyllene standard, kräver en viss teknisk förmåga. Kunnandet utvecklas vanligtvis genom att hundratals metafaser utvärderas och dokumenteras genom att en laboratoriespecifik dosresponskurva etableras. Detta krävs för varje laboratorium som utför biologisk dosimetri. Det är viktigt att metafaser utvärderas konsekvent och helst utan variation av varje ny bedömare i ett laboratorium. Avvikelser i enskilda bedömningar kan allvarligt påverka pålitligheten i ett laboratoriums bedömning. FOI har tillsammans med Strålevernet i Norge genomfört en kalibreringsövning för att etablera en jämförbar bedömningsgrund för aberrationer. Under övningen avslöjades några specifika aberrationer som var svåra att identifiera och som därmed oftare än andra ledde till osäkra resultat. Övningen ledde till utvecklingen av en strategi för att på ett effektiv sätt etablera teknisk kompetens för att bedöma metafaser. De metoder som föreslås här kan appliceras för att på ett effektivt sätt träna upp ny personal. Liknande dokumentation av metoder i andra laboratorier kan möjliggöra en mer konsekvent bedömningsgrund mellan olika biodosimetrilaboratorier och därmed åtgärda ett problem som märkts i tidigare internationella jämförelser. Bättre överensstämmelse mellan laboratoriernas bedömningsgrunder kan öppna för möjligheten att enklare fördela prover mellan olika laboratorier i händelse av en större strålningsolycka.