Sweden and the NEGP: A Pilot Study of the North European Gas Pipeline and Sweden's Dependence on Russian Energy

Författare:

 • Larsson Robert L.

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1984--SE

Sidor: 73

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Sverige
 • Ryssland
 • Baltikum
 • OSS
 • säkerhetspolitik
 • energi
 • naturgas
 • olja
 • råvaror
 • rörledning
 • NEGP
 • Östersjön
 • beroende
 • sårbarhet
 • Sweden
 • Russia
 • Baltic
 • CIS
 • security
 • energy
 • natural gas
 • oil
 • pipelines
 • commodies
 • Baltic Sea
 • dependence
 • vulnerability

Sammanfattning

Syftet med denna förstudie är att belysa frågor kring gasledningen genom Östersjön samt Sveriges ökande beroende av rysk energi. Ett underordnat syfte är att peka ut ett antal problem som har bäring på situationen i relation till EU och Östersjöområdet och som måste belysas ytterligare. Slutsatsen är att NEGP kommer att öka Rysslands direkta makt över Polen,Ukraina och Vitryssland genom att Ryssland kan kontrollera gasflödet till dessa länder utan att exporten till övriga Europa påverkas. Ryssland kommer även att öka sitt inflytande över de stater som ansluts till ledningen (Tyskland, men eventuellt även Danmark,Belgien,Nederländerna samt Storbritannien). De säkerhetspolitiska dimensionerna av NEGP är vidare underanalyserande, även vid internationella jämförelser och det finns ett flertal osäkerheter rörande deras konsekvenser och genomslag. Öppet tillgänglig information är inte uttömmande och omfattningen av problem och friktioner som kan uppstå i ett regionalt sammanhang är okända och måste vidare utredas.