Geoacoustic inversion of transmission loss data

Författare:

 • Abrahamsson Leif
 • Andersson Brodd Leif
 • Ban Stefan
 • Dalberg Eva
 • Söderberg Per

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2020--SE

Sidor: 24

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Undervattensakustik
 • inversion
 • transmissionsförlust
 • matched-field
 • underwater acoustics
 • inversion
 • transmission loss
 • matched-field

Sammanfattning

I denna rapport redovisas geoakustiska inversionsresultat baserade på bredbandiga transmissionsförlustdata i frekvensområdet 0.1-4 kHz. De akustiska mätningarna utfördes i juni 2005 i ett kustnära försöksområde utanför Nynäshamn. Högfrekventa signaler användes för att uppskatta tjockleken av ett mjukt ytsediment med lägre ljudhastighet än den i vattnet. Inversionen visade på variationer i tjocklek av storleksordningen 0-10 m i både avstånd och riktning. Bottenparametrar för ett underlagrat sediment bestämdes med inversion av lågfrekventa data. Också detta sediment uppvisade varierande egenskaper längs de olika mätlöporna. I inversionsmetoden söker man bottenparametrar som ger en bästa anpassning mellan uppmätta och simulerade ljudfält (matched-field tekniken). Två ljudutbredningsmodeller, en baserad på strålgång och den andra på den paraboliska vågekvationen, användes. Jämförelser mellan detta experiment och ett tidigare inversionsförsök med reflektionsdata från samma mätplats presenteras med avseende på resultat och deras betydelse för operationella REA tekniker. Riktlinjer för det fortsatta arbetet med inversion baserad på mobila datainsamlingssystem föreslås.