VV&A of CGF: A REVVA Application?

Författare:

 • Nilsson Sten-Åke
 • Yi Choong-Ho

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2117--SE

Sidor: 29

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • VV&A
 • M&S
 • CGF
 • HBR
 • validering
 • verifiering
 • giltighet
 • metodik
 • REVVA
 • validation
 • verification
 • validity
 • VV&A Methodology

Sammanfattning

Vederhäftighet, lämplighet och giltighet är nyckelord för CGF utveckling och användning. På grund av komplexiteten hos utvecklade modeller, höga kostnader för utveckling och ett mycket varierat användningsområde är dock dessa nyckeltermer hittills tämligen förbisedda. Det börjar dock växa ett intresse bland CGF-utvecklare för att något måste göras för att bättre kunna hantera utveckling och användning beroende på kravspecifikationer och användningsområden. Detta sätter också ytterligare krav på att kunna beskriva och mäta ovanstående nyckelord och för detta kunna använda en tillräckligt bra VV&A-metodik som hjälp. Denna rapport beskriver relativt kortfattat den nya REVVA-metodiken, sammanfattar de nu använda metoderna och teknikerna för verifiering och validering vid utveckling av CGFer, resonerar om möjligheten att använda REVVA-metodiken samt visar slutligen förslag på hur arbete inom detta område bör fortsätta. Rapporten innehåller också ett avsnitt som redovisar hur man inom psykologin under många år arbetat med att utforma teorier och modeller för mänskligt beteende och hur man försökt definiera begreppet giltighet. De framtagna teorierna ligger idag till grund för de ramverk som utvecklats och med vars hjälp man på ett bra och relativt enkelt sätt kan bygga modeller av mänskligt beteende (CGFer). Denna rapport kan med den information som vi har idag inte entydigt påstå att REVVA-metodiken är till alla delar användbar för validering av CGFer. Delar som t.ex. ToA och metodiken för att skräddarsy modeller efter behov bör dock vara direkt tillämpbara.