Basic Optical Sensor Model

Författare:

 • Winzell Thomas

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2135--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • sensormodell
 • MTF
 • syntetiska bilder
 • brus
 • CAMEO-SIM
 • sensor model
 • syntethic imagery
 • noise
 • McCavitySensor model
 • McCavity

Sammanfattning

I detta arbete beskrivs sensormodelling, främst för att komplettera existerande datorverktyg för syntetisk bildgenerering. Sensormodellen baseras på definierade och identiferade fysikaliska parameterar för att bland annat beskriva optik, detektormatris, brus, rörelse, och vissa atmosfäriska egenskaper. En kort översikt för MTF ges liksom en modell för beskrivning av sensorbrus för halvledarbaserade sensorer, speciellt för CCD fokalplansarrayer. Några av FOIs experimentella sensorsystem beskrivs liksom kritiska parametrar för att implementera dessa system. Två exempel på sensormodell beskrivs tillsammans med utvalda resultat.