Viktig informationsfusionsforskning i omvärlden 2006

Författare:

  • Peter Berggren
  • Pontus Hörling
  • Christian Mårtenson
  • Johan Schubert
  • Robert Suzic
  • Pontus Svenson

Publiceringsdatum: 2007-03-28

Rapportnummer: FOI-R--2252--SE

Sidor: 59

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Informationsfusion
  • ledningssystem
  • situationsanalys
  • hotanalys

Sammanfattning

Denna rapport redovisar sammanfattningar av de forsknings- och tillämpningsartiklar inom området informationsfusion som bedömts som mest intressant under 2006. Förutom ren informationsfusion tas också angränsande forskningsområden upp i några fall. Rapporten innehåller också en bibliografi med artiklar som bedömts som intressanta men inte tillräckligt viktiga för att motivera en sammanfattning.